Tags

Duurzaamheid Energietransitie Participatie Pilots Verduurzamen Provincie Drenthe

Opdrachtgever

Introductie

Hoe ontwikkel je een bedrijventerrein tot een terrein dat duurzaam is, bijdraagt aan de energietransitie en aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen? Dankzij pilots op vier verschillende bedrijventerreinen in Drenthe weten we welke stappen effectief zijn. Deze aanpak is vastgelegd in een leidraad voor ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en gemeenten. Deze leidraad (Leidraad Energieneutrale Bedrijventerreinen Drenthe) is bedoeld om bovengenoemden te ondersteunen en te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Zo kunnen ondernemers kosten besparen, verbetert het werk- en vestigingsklimaat en draagt het bedrijventerrein bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente, van Drenthe en van Nederland. Klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

 


Doelstelling sticky-icon

De doelstelling van dit project was het opstellen van een overzichtelijk stappenplan voor ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en gemeenten. Dit stappenplan moet hen ondersteunen en inspireren om aan de slag te gaan met dit stappenplan, om de bedrijventerreinen verder te helpen met verduurzamen. De inhoud van het stappenplan (de leidraad) is gebaseerd op en aangevuld met ervaringen in de pilots die zijn uitgevoerd in onder andere gemeente Noordenveld en gemeente Tynaarlo.

Uitwerking sticky-icon

In de voorbereiding hebben we, zoals hierboven genoemd, pilots uitgevoerd in gemeente Noordenveld en gemeente Tynaarlo. Binnen deze pilots zijn de volgende stappen gezet:

  1. Afbakenen van het (pilot)gebied
  2. Zorgen voor commitment van betrokken partijen
  3. De bestaande data analyseren
  4. Organiseren van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
  5. Bundelen van kennis door te inventariseren en verbinden
  6. Concrete projecten uitwerken
  7. Gebiedsgericht Duurzaam bedrijventerrein

 

In deze case lees je meer over de stappen die gezet zijn binnen deze pilots.

 

Naar aanleiding van onze bijdrage tijdens de pilots heeft bind aan tafel bij de provincie meegedacht over de vorm en de opbouw van de Leidraad.  Ons is gevraagd een advies te geven hierover, welke uiteindelijk ook is opgevolgd. De Leidraad is in de vorm van een interactieve pdf opgesteld. In een latere fase heeft bind meegeschreven en geholpen bij het opstellen en aanleveren van hulpmiddelen, bijlages en tips and tricks. Daarnaast heeft bind ook een bijdrage geleverd aan het inhoudelijke tekst schrijven, reviseren en aanscherpen. De bijlages en sjablonen die door ons zijn aangeleverd, helpen anderen om direct aan de slag te gaan met dit thema.

 

logo
logo
logo
Vorige
Volgende

Resultaat sticky-icon

In maart 2023 is de eerste versie Leidraad Energieneutrale Bedrijventerreinen Drenthe gepubliceerd. Op deze website kun je meer lezen over deze leidraad.

 

Naar aanleiding van onze bijdrage aan de leidraad, gaat bind nu verder in het project Versnellingsteam verduurzaming bedrijventerreinen Drenthe. Aan de hand van de leidraad helpt bind de bedrijventerreinen verder in het zetten van stappen in de energietransitie. Dit doen we samen met onder andere de gemeenten en ondernemersverenigingen.

 

Als aanjager verduurzaming bedrijventerreinen gaan we samen met onze collega-aanjager allereerst in gesprek met gemeenten om daar in kaart te brengen wat er speelt op de bedrijventerreinen, om zo een goed vertrekpunt te hebben. Wanneer dat goed scherp is, gaan we kijken waar welke ondersteuning nodig is om het organiserend vermogen op de bedrijventerreinen te versterken. Dus hoe we kunnen zorgen dat bedrijven op bedrijventerreinen nauwer gaan samenwerken aan de grote opgaven die de komende jaren op de bedrijventerreinen afkomen. Ook met de reeds bestaande ondernemersverenigingen gaan we graag in gesprek om hun verduurzamingsplannen een stap verder te brengen. Tevens biedt PVB Nederland ons kennis en ervaringen vanuit andere regio’s in het land en zijn we nauw verbonden met onze collega’s in de andere deelnemende regio’s binnen PVB.

 

Onlangs is er een ondernemersvereniging opgericht op bedrijventerrein De Punt in gemeente Tynaarlo waarin bind hen heeft ondersteund. Deze ondernemersvereniging is opgericht aan de hand van het stappenplan uit de leidraad.

 

Ik krijg er energie van om de bedrijven samen te brengen op bijeenkomsten en hen de meerwaarde van een samenwerking op een bedrijventerrein te laten inzien. Op naar energie neutrale bedrijventerreinen!

Ronald Nijhoff, adviseur bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action