Tags

Duurzaamheid Gemeente Noordenveld Gemeente Tynaarlo Provincie Drenthe

Opdrachtgever

Introductie

Bedrijven spelen een cruciale rol in de energietransitie. Om de gestelde doelen van het klimaatakkoord te halen, zullen ook ondernemers hieraan moeten bijdragen. Het in beweging krijgen van ondernemers kan een uitdaging zijn. Niet omdat ze niet willen, maar vaak is het niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Of ze zijn gewoonweg niet op de hoogte van alle mogelijkheden.

Provincie Drenthe helpt ondernemers hierbij, en werkt aan een collectieve bedrijventerreinaanpak genaamd: samen naar energieneutrale bedrijventerreinen in 2035. Vanuit bind ondersteunen we bij twee pilots in Gemeente Noordenveld en Gemeente Tynaarlo. Voor deze pilots stellen we o.a. een uitvoeringsplan op.

 


Doelstelling sticky-icon

Bij deze opgave zijn er twee doelstellingen. Enerzijds het stimuleren van verduurzaming van de bedrijventerreinen binnen de provincie. Hierbij ligt vooral de focus op het gezamenlijke aspect van verduurzaming.

Anderzijds het ontwikkelen van een aanpak om verduurzaming op bedrijventerreinen in Drenthe op gang te brengen, waarin leerpunten en belangrijke zaken worden beschreven die van belang zijn om de ondernemers mee te krijgen in het traject.

Plan sticky-icon

Het plan is om op vier pilot locaties tot een uitvoeringsplan te komen. Vanuit bind zijn we aangesloten voor de pilots voor Gemeente Noordenveld en Gemeente Tynaarlo. Met het uitvoeringsplan committeren ondernemers, de ondernemersvereniging, gemeentes en provincie zich tot het zetten van stappen richting  energieneutrale bedrijventerreinen. Om dit plan te realiseren, werken we nauw samen met het aanwezige parkmanagement, de gemeente, provincie en natuurlijk de ondernemers.

Uitwerking sticky-icon

In de voorbereiding op het toewerken naar een uitvoeringsplan hebben we zeven verschillende stappen gezet.

 

  1. Afgebakend (pilot)gebied: als eerste stap bakenen wij de scope van een projectgebied af: in dit geval een bedrijventerrein in Roden in de Gemeente Noordenveld en bedrijventerrein de Punt in de Gemeente Tynaarlo;
  2. Commitment betrokken partijen: we zorgen voor en borgen commitment tussen de projectpartners, door een convenant of samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Op basis hiervan gaan wij aan de slag met het concretiseren van verduurzaming van het bedrijventerrein;
  3. Bestaande data analyseren: vervolgens verkennen wij het bedrijventerrein door middel van het opzetten van een data-analyse waarin wij bestaande data verzamelen, bundelen en analyseren;
  4. Fysieke aanwezigheid: we zijn vervolgens fysiek aanwezig in het gebied door het organiseren van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken;
  5. Inventariseren en verbinden; vanuit verschillende disciplines bundelen wij kennis en belangen door te inventariseren en te verbinden. Hieruit ontstaan de initiatieven en kansen voor verduurzaming.
  6. Concrete projecten uitwerken: door concrete projecten uit te werken, haalbaarheid te onderzoeken en deze te bundelen in een uitvoeringsplan, welke ondertekend worden door de betrokken partijen, zorgen wij dat deze projecten uitgevoerd kunnen worden;
  7. Gebiedsgericht Duurzaam bedrijventerrein: het resultaat is een bedrijventerrein waar kansen voor verduurzaming worden benut en waar bedrijven elkaar kunnen vinden om samen de verduurzaming verder in te zetten richting een Energieneutraal Bedrijventerrein.
logo
logo
Vorige
Volgende

Resultaat sticky-icon

Het beoogde resultaat is een uitvoeringsplan waarbij de ondernemers en overheden gezamenlijk optrekken om verduurzaming op bedrijventerreinen verder te brengen. Onze rol hierin is het verbinden van de verschillende stakeholders.

Op basis van het opgestelde plan en onze bevindingen, werken we toe naar een algemeen adviesdocument. Dit is een leidraad energieneutrale bedrijventerreinen, waarmee we dergelijke verduurzamingsprocessen zo efficiënt en snel mogelijk kunnen toepassen op andere bedrijventerreinen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie.

Het verbinden van ondernemers en overheid op het gebied van duurzaamheid en techniek is waar wij voor staan als bind. Hiervoor zetten onze mensen hun talenten, passie en kennis in en dat is precies wat wij in dit project ook doen. Dit is waar wij energie van krijgen!

Sander Brouwer, adviseur en teammanager bij bind

logo

Samenwerking metstakeholders

logo

Onderzoek en analyse

logo

Realiseren van hetuitvoeringsplan

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Lieuwe. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action