Tags

Gebiedsontwikkeling Gebiedsprocessen Omgevingsmanagement Participatie Projectmanagement Stakeholdermanagement Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

In 2021 is een nieuw onderhoudscontract opgesteld door Rijkswaterstaat voor het onderhoud aan alle Nederlandse uiterwaarden. Het is een innovatieve contractvorm, waarbij Rijkswaterstaat en contractpartners sámen werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Het uitgangspunt hierbij is partnerschap. Het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU) regelt het beheer en onderhoud van de uiterwaarden langs de IJssel, Rijntakken en Maas.

Het nieuwe onderhoudscontract voor de uiterwaarden moet de hoogwaterveiligheid, maar zeker ook de riviernatuur en de waterkwaliteit in de toekomst borgen. Hierdoor blijft ook het riviergebied veilig voor de mensen die er wonen en wordt de natuur in het gebied versterkt. In 2022 is het daadwerkelijke beheer en onderhoud van de uiterwaarden gestart.

 


Doelstelling sticky-icon

Rijkswaterstaat wil op een andere manier gaan samenwerken met marktpartijen: minder in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, meer als samenwerkende partners. Hierbij hoort een andere manier van werken, die onder meer wordt toegepast in het nieuwe onderhoudscontract voor de uiterwaarden. Daarmee sluit Rijkswaterstaat aan bij de transitie naar een infrasector die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en dragen ze bij aan een goede risicobeheersing. Door jaarlijks samen met de partners de exacte invulling van het uiterwaardencontract te bepalen, is het mogelijk om steeds in te spelen op de actuele situatie in de uiterwaarden. Er wordt gewerkt met een jaarlijks budget van ongeveer 20 miljoen euro.

De vijf kernwaarden van WOCU: 
  1. Maximale klantwaarde
  2. Werken vanuit de bedoeling
  3. Optimale samenwerking
  4. Eerlijk geld voor eerlijk werk
  5. Leren van en met elkaar

 

Dit is één van de eerste projecten waarbij Rijkswaterstaat dit type contract toepast, waardoor het voor bind een mooie kans was om aan te haken. Een unieke kans om meer te leren over deze contractvorm, zodat we dit in de toekomst vaker kunnen toepassen. Lees hier meer over WOCU.

 

In dit project speelt bind de rol van omgevingsmanager in één van de verschillende teams. Elk team gaat over een eigen perceel langs de IJssel, Rijntakken en Maas. Het perceel langs de IJssel valt onder het team waar bind deel van uit maakt. Het omgevings-management is vooral gericht op stakeholdermanagement en participatie. In de uiterwaarden zitten veel stakeholders met ieder haar eigen belang, deze belangen moeten worden meegenomen in de keuzes die gemaakt worden in het project. Een deel van de stakeholders participeert in het project. De communicatie met de stakeholders moet duidelijker en transparanter worden. Dit moet weer resulteren in minder klachten achteraf.

Uitwerking sticky-icon

Als omgevingsmanager is bind de schakel tussen het project en alle stakeholders. De belangen van de uitvoerende partij en die van de omgevingspartijen worden zorgvuldig in kaart gebracht. Door te luisteren naar en rekening te houden met ieders wensen en belangen worden er creatieve oplossingen bedacht bij het uitvoeren van verschillende onderhoudsprojecten. Idealiter streeft de omgevingsmanager naar een situatie waarbij iedere betrokkene tevreden is over de uitvoering en het resultaat. Bij alle projecten binnen het onderhoud van de uiterwaarden zijn verschillende stakeholders betrokken. De omgevingsmanager zorgt ervoor dat alle communicatie soepel en helder verloopt, zodat uiteindelijk het onderhoud goed kan worden uitgevoerd zonder dat partijen hier hinder of overlast van ondervinden. Iedereen wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

 

Een voorbeeld van stakeholders zijn de eigenaren van percelen. Dit kan een eigenaar zijn van het perceel waar onderhoud uitgevoerd moet worden, of eigenaar van een perceel waar onderhoudswerkers doorheen of overheen moeten om bij het betreffende perceel te komen. Daarnaast is er veel contact met lokale partijen om het onderhoud te verrichten. Het inschakelen van lokale partijen maakt het onderhoud duurzamer en efficiënter. Samen met een ecoloog bespreekt de omgevingsmanager met terreinbeherende organisaties (TBO’s) de beheerstrategie, zodat de gronden beter op elkaar aansluiten. Dit is goed voor de flora en fauna van de uiterwaarden.

 

 

logo
logo
logo
logo
logo
logo
Vorige
Volgende

Resultaat sticky-icon

Het is een langjarig onderhoudscontract waarbij we jaarlijks het proces van het voorgaande jaar evalueren en bijstellen. Dit betreft een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging naar tien jaar. Een langjarig onderhoudscontract komt de kwaliteit van het project ten goede.

Sinds het begin van het onderhoudscontract loopt de communicatie met de omgeving goed en daardoor wordt het onderhoud in de uiterwaarden sneller en beter opgepakt.

 

logo

Een goedesamenwerking

logo

Transparantie naarstakeholders

logo

Een veiligeleefomgeving

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action