Tags

Gebiedsontwikkeling Beleidsplan Gebiedsprocessen Subsidies Volkshuisvesting Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

Overheden hebben een belangrijke rol in de woningbouwopgave in Nederland. Net zoals in andere delen van Nederland, is er ook in Overijssel een tekort aan woningen. De schaarste op de woningmarkt is de afgelopen jaren opnieuw een prominent beleidsonderwerp geworden. Om te voorkomen dat de schaarste op de woningmarkt verder toeneemt, is het essentieel dat er in de komende jaren voldoende woningen worden gebouwd. Om dit kracht bij te zetten heeft het Rijk met alle provincies Regionale Woondeals gesloten, zo ook met Overijssel. In deze Woondeals staan de woningaantallen benoemd die voor 2030 gerealiseerd moeten zijn. Voor Overijssel betekent dit, dat er tot en met 2030 42.300 woningen gebouwd worden.

 

Om dit te bewerkstellingen is het van belang dat alle betrokken partijen met elkaar samenwerken. Samenwerken in een steeds complexere omgeving. Denk hierbij aan de beperkte bouwgrond, de toegenomen bouwkosten, de stikstofcrisis, etc.

 


Doelstelling sticky-icon

De opgave waar de provincie Overijssel voor staat is om een passend woningaanbod te realiseren in Overijssel. In 2030 moeten er 42.300 woningen gerealiseerd zijn. De regio West-Overijssel moet 2/3e van dit aantal realiseren en regio Twente 1/3e. Daarbij moet rekening gehouden worden met deze verdeling: 30% sociale huurwoningen, 40% middel dure koopwoningen en 30% dure koopwoningen.

 

Wij zijn sinds 2021 bij dit project betrokken als beleidsadviseur wonen.

Uitwerking sticky-icon

Als beleidsadviseur wonen denken wij mee over de uitvoering van de Woondeal West-Overijssel en Twente, zijn we kartrekker van het onderdeel flexwonen en zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren en herschrijven van diverse woonsubsidies. Ook maken we deel uit van het Aanjaagteam woningbouw en spelen we een rol bij de Woonkeuken evenementen. Sinds 2023 zijn we betrokken bij de huisvesting van arbeidsmigranten, een zeer actueel thema.

 

Momenteel zijn we druk met de uitvoering van de Regionale Woondeals. Eén van de subsidieregelingen waar we op dit moment mee bezig zijn, is de flexpool regeling. Met deze subsidie kunnen gemeenten expertise inhuren op het gebied van woningbouw.

 

De Woonkeuken evenementen waar wij bij betrokken zijn, worden georganiseerd door de provincie met alle partners die betrokken zijn bij de woningbouwopgave. Dit zijn netwerkbijeenkomsten waar kennis en de actuele stand van zaken wordt gedeeld.

 

 

Resultaat sticky-icon

De provincie Overijssel heeft samen met alle Overijsselse gemeenten, het Rijk, woningcorporaties en bouwers op 21 december 2022 als eerste provincie de Regionale Woondeals ondertekend. De regionale woondeals dienen als koersdocumenten voor de komende jaren (tot 2030). Daarnaast is er de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van flexwonen binnen de provincie en zijn meerdere projecten financieel ondersteund door de provinciale subsidieregelingen.

 

logo
Vorige
Volgende

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action