Tags

Duurzaamheid Beleidsplan Energietransitie Participatie Verduurzamen Provincie Gelderland

Opdrachtgever

Introductie

In het Klimaatakkoord is besloten dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal elektrische voertuigen sterk is toegenomen de afgelopen jaren. Dit neemt in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen maar sneller toe. Die elektrische voertuigen kunnen alleen rijden als de laadinfrastructuur op orde is. Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld, een bijlage van het nationale Klimaatakkoord.

Een van de afspraken is dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie. Voor gemeenten geeft de op te stellen integrale laadvisie de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen. Deze visie dient daarmee als basis om de plannen rondom de uitvoering en uitrol van laadinfrastructuur mee op te kunnen stellen.

 


Doelstelling sticky-icon

De gemeente Putten had nog geen laadvisie. Met de sterke toename van het aantal elektrische voertuigen en de behoefte aan openbare laadpalen was dit een onwenselijke situatie. De gemeente wilde daarom een goed doordachte visie voor laadpalen opstellen waarbij rekening gehouden werd met een aantal verschillende zaken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Toegankelijkheid van openbare laadpalen en parkeerplaatsen;
  • Betaalbaarheid en schaalbaarheid;
  • Veiligheid en inpasbaarheid in de openbare ruimte;
  • Toekomstbestendigheid en innovatie;
  • Buffering van het energienet met slimme laadpalen/laadpunten.

De afgelopen maanden hebben wij de gemeente geadviseerd en begeleid bij keuzemomenten. Denk hierbij aan beslissingen rondom het aanbesteden van laadpalen, waaronder een provinciale concessie, een open marktmodel of de gemeente als exploitant. Omdat we doorlopend de ontwikkelingen in de markt volgen en onze inzichten hieruit meenemen in onze advisering en begeleiding kunnen we echt van meerwaarde zijn.

Uitwerking sticky-icon

We hebben de gemeente geadviseerd over de verschillende opties voor het aanbesteden van laadpalen, waaronder een (provinciale) concessie, een open marktmodel, of de gemeente als exploitant. Daarbij hebben we de voor- en nadelen van elk model uiteengezet en samen met de gemeente bepaald wat de meest geschikte methode is.

 

We hebben onderzocht wat het effect is van de plaatsing van laadinfrastructuur op de netcongestieproblematiek en of dit op de korte en middellange termijn tot knelpunten leidt. Ook hebben we onderzocht of en hoe de laadinfrastructuur kan bijdragen aan het verminderen van deze problemen, zowel op korte termijn als in de toekomst.

 

Bij het opstellen van de laadvisie namen wij de lead en betrokken de gemeente nauw in alle belangrijke keuzes en keuzemomenten. Bij deze keuzes en keuzemomenten voorzagen we de gemeente van de juiste relevante informatie, zodat de keuzes gedegen gemaakt konden worden. Daarnaast traden wij op als kennisleverancier en vraagbaak voor de gemeente en haar betrokken ambtenaren. Belangrijke partners hierin zijn de netbeheerder en ook landelijke netwerken zoals Elaad en het regionale team vanuit de Gelder-Overijsselse Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (GORAL).

logo
logo
Vorige
Volgende

Resultaat sticky-icon

In samenwerking met de betrokken duurzaamheidsambtenaar en verkeerskundige is het integrale laadbeleid voor gemeente Putten opgesteld en vastgesteld via het college en de gemeenteraad. Nu gaan we een stap verder.

 

Samen met de gemeente gaan we aan de slag om een uitvoeringsplan te realiseren: het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur. Hierbij betrekken we actief de inwoners, want hun input is belangrijk voor het creëren van de plankaart. Deze geografische kaart visualiseert zowel bestaande als geplande laadpunten in de gemeente.

logo

Het bieden van eentotaaloplossing

logo

Realiseren vanuitvoeringsplan

logo

Emissieloos in 2030

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action