Tags

Gebiedsontwikkeling Energietransitie Ontwerpfase Participatie Procesbegeleiding Projectleiding Technisch advies op maat Verduurzamen Provincie Groningen

Introductie

Sinds 1 januari 2020 is Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de uitvoeringsorganisatie van de versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied in Groningen. Doel van NCG is dat iedereen in het aardbevingsgebied in Groningen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan.

 

Het werk van de NCG doorloopt vier fasen. Eerst wordt informatie verzameld over de gebouwen die mogelijk voor versterking in aanmerking komen. Vervolgens wordt onderzocht of woningen en gebouwen voldoen aan de geldende veiligheidsnorm. Voor de woningen en gebouwen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, wordt een versterkingsplan gemaakt. Ten slotte wordt de versterking uitgevoerd.

 

bind is betrokken bij het scholenprogramma van NCG, wat voor de versterking van schoolgebouwen is ontwikkeld. Hierin wordt samen met gemeenten en schoolbesturen gewerkt aan het versterken, toekomstbestendig maken en verduurzamen van deze scholen.

 


Doelstelling sticky-icon

Binnen het scholenprogramma heeft NCG als doelstelling om alle scholen binnen het aardbevingsgebied aardbevingsbestendig op te leveren. In samenwerking met gemeenten en schoolbesturen is besloten om de scholen ook toekomstbestendig te maken en te verduurzamen. Er wordt rekening gehouden met de gevolgen van krimp, de leerlingendaling, het onderwijsaanbod in de regio en de huidige eisen die gesteld worden aan schoolgebouwen.

 

Deze integrale aanpak wordt onder regie van NCG uitgevoerd. bind heeft voor vier projecten de projectleiding en procesbegeleiding opgepakt.

Uitwerking sticky-icon

Voor alle vier projecten is er intensief samengewerkt met verschillende stakeholders, zoals de gemeenten, adviseurs onderwijshuisvesting en de betrokken schoolbesturen.

 

Bij twee basisscholen, namelijk Thesinge en Garmerwolde, hebben we het volledige traject vanaf de initiatiefase tot aan de oplevering begeleid. Dit omvatte de ontwerpfase, de gedetailleerde uitwerking van het technische bestek (o.b.v. UAV), het begeleiden van het aanbestedingsproces en uiteindelijk het toezicht houden op de projectuitvoering. Na succesvolle afronding van deze stappen, is het project naar tevredenheid opgeleverd aan het schoolbestuur.

 

Bij de basisschool in Ten Boer, waar sprake was van sloop en nieuwbouw, lag onze verantwoordelijkheid vooral in het organiseren van het voortraject om het benodigde krediet te verkrijgen. Vervolgens is de aanbestedingsprocedure opgezet en gecoördineerd, waarna het project is overgedragen voor de uitvoeringsfase.

 

Het laatste project betrof meerdere faciliteiten in Appingedam, waaronder twee grote basisscholen, een kinderopvang en een gymlokaal onder één dak. Hier is het ontwerptraject geleid met als hoofddoel het versterken en verduurzamen van het gehele complex.

 

We zorgen ervoor dat we onze werkzaamheden praktisch en pragmatisch uitvoeren, dit zorgt ervoor dat doorlooptijden kort en overzichtelijk zijn.

 

 

Resultaat sticky-icon

In 2022 zijn de volgende resultaten opgeleverd:

  • Twee basisscholen (Thesinge en Garmerwolde) zijn versterkt, gerenoveerd en verduurzaamd opgeleverd.
  • Voor één basisschool (Ten Boer, sloop/nieuwbouw) is het voortraject voor de totstandkoming van het benodigde krediet georganiseerd. Vervolgens is de aanbestedingsprocedure verzorgd, waarna het project is overgedragen voor uitvoering.
  • Voor het laatste object (Appingedam, twee grote basisscholen, een kinderopvang en gymlokaal) zijn de ontwerpdocumenten t.b.v. de aanbesteding opgeleverd.

 

Mijn steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving, daar krijg ik energie van!

Willem Wijnen, adviseur en teammanager bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action