Tags

Duurzaamheid Energietransitie Onafhankelijk advies Participatie Smart Energy Hub Verduurzamen Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

De elektriciteitsnetten zitten op steeds meer plekken vol, waardoor er, voor grootverbruikers, geen capaciteit meer is om nieuwe aansluitingen in gebruik te nemen. Bestaande bedrijven kunnen hierdoor niet uitbreiden of verduurzamen en nieuwe bedrijven kunnen geen (grootverbruikers-)aansluiting krijgen op het net. Ook in Oost- en Noord-Nederland speelt dit probleem op steeds meer plekken een grote rol. Een mogelijke oplossing voor netcongestie zijn Smart Energy Hubs (SEH), een relatief nieuw begrip. Hierin ligt een sterke focus op de uitvoering van de energietransitie. Met maatregelen die werken en praktische problemen kunnen oplossen.

 

Smart Energy Hubs maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie, gelijktijdigheid, flexibiliteit en zorgen voor slimme regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Door lokale samenwerking wordt de opwekking direct verbonden met het gebruik. Deze lokale uitwisseling, zowel administratief als fysiek,  voorkomt overbelasting van het elektriciteitsnet. Daarnaast legt een decentrale oplossing de basis voor een duurzame energievoorziening voor bedrijven, vervoer en de gebouwde omgeving – zonder dat daarvoor extra netaansluitingen of verzwaringen van het net nodig zijn. De ideale locatie voor een Smart Energy hub is daar waar grootschalige energievraag en -aanbod samen komen, zoals een bedrijventerrein of een cluster van bedrijven(terreinen). In Enschede kan de locatie voor een Smart Energy Hub bedrijventerrein de Marssteden zijn.


Doelstelling sticky-icon

In opdracht van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel hebben wij een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een Smart Energy Hub op bedrijventerrein de Marssteden uitgevoerd. Dit haalbaarheidsonderzoek vormt de eerste stap richting de realisatie van slimme maatregelen die de praktische problemen oplossen. Hierdoor stagneert economische groei en verduurzaming niet of minder waardoor bedrijven en bedrijventerreinen de focus weer kunnen leggen op de sociaaleconomische kant van ondernemen.

Uitwerking sticky-icon

Het haalbaarheidsonderzoek is tot stand gekomen door het analyseren van de gegevens van de grootste verbruikers en/of opwekkers op de Marssteden, zowel in de huidige situatie als de nabije toekomst. Hiervoor is een selectie gemaakt van potentieel geschikte deelnemers en zijn we met hen in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken verzamelde we data over de bedrijven zoals hun verbruiksdata, fysieke aansluiting, contractwaarden en toekomstplannen. Tevens kregen ondernemers de mogelijkheid om vragen te stellen over andere duurzaamheidsonderwerpen waar zij mogelijk hulp bij kunnen gebruiken, zoals zonnepanelen, energiecontracten, laadpalen en accu’s. Zo werd er niet enkel informatie opgehaald, maar kwamen we ook wat brengen en werden bedrijven op weg geholpen. De gegevens van alle bedrijven zijn naast elkaar gelegd om te kijken wanneer de piekmomenten zijn en hoe dit mogelijk verandert in de komende jaren.

 

De bedrijven die definitief mee willen doen bij het vervolg, hebben Enexis toestemming gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de technische mogelijkheden. De uitkomst van dit onderzoek is gedeeld met bind, waardoor nu inzichtelijk is welke bedrijven daadwerkelijk kunnen samenwerken door bijvoorbeeld gecontracteerd transportvermogen onderling te herverdelen. Om verder te komen richting realisatie zal er meet- en stuurapparatuur moeten worden geplaatst bij de bedrijven en zal er een juridische entiteit worden opgezet. Deze juridische entiteit is nodig om de bedrijven te verenigen en om een groepscontract bij de netbeheerder op te stellen.

Resultaat sticky-icon

Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is enerzijds commitment en betrokkenheid om als bedrijven de samenwerking aan te gaan. Anderzijds is dit het inzicht in datagegevens over de mogelijke (deel)projecten en kansen.

 

Een grote meerderheid van de bedrijven is enthousiast over deelname aan een Smart Energy Hub. Dit geldt niet alleen voor bedrijven die meer leveringsvermogen nodig hebben, maar ook voor bedrijven die zelf weinig verbruiken, maar wel veel opwekken middels zonne-energie. De bedrijven zien de noodzaak om elkaar te helpen om zo vitale bedrijventerreinen in de regio te behouden.

 

Afhankelijk van subsidieregelingen is de vervolgstap het uitrollen van (deel)projecten. Hieronder vallen bijvoorbeeld het toepassen van een directe lijn, een gezamenlijk contract met de netbeheerder, het onderling kopen/verkopen van duurzaam opgewekte energie en het realtime meten en sturen van flexibel verbruik.

 

Op dit moment lopen de gesprekken met de regionale netbeheerders om te komen tot uitvoerbare oplossingen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor deelprojecten tussen bedrijven 1 op 1.

logo
logo
Vorige
Volgende

Wekelijks kom ik over de vloer bij kleine en grote ondernemers binnen uiteenlopende branches. Ik zet mijn kennis en expertise in om hen te helpen met diverse vraagstukken binnen de energietransitie. Zo draag ik mijn steentje bij aan de verduurzaming van Nederland, samen met een enthousiaste club collega’s!

Jeroen Mol, adviseur bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action