Tags

Openbare ruimte Besteksvoorbereiding Herinrichting Ingenieursdiensten Klimaat adaptief Werkvoorbereiding Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

In de regio Twente ligt de opgave voor de realisatie van een fietssnelweg (de F35) van Nijverdal naar de Duitse grens. De F35 is een ambitieus project van 62 kilometer aaneengesloten fietssnelweg. Er zijn zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Het doel van de F35 is een snelle en veilige fietsverbinding creëren tussen de verschillende Twentse steden.

In Hengelo ontbrak nog een gedeelte van de F35 ter hoogte van de Bankastraat. Naast de aanleg van de vrij liggende F35 had de gemeente Hengelo de ambitie om dit project te combineren met een aantal andere opgaven. Zo is de ambitie om de verkeersveiligheid te verhogen middels een volledige herinrichting van de Bankastraat.


Doelstelling sticky-icon

De Bankastraat is een belangrijke ontsluitingsweg voor de wijken Weidedorp en Thiemsland. Met de realisatie van de F35 Bankastraat realiseert de gemeente het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt. Goed nieuws dus voor fietsers in Hengelo en de regio. Met de aanleg van de F35 Bankastraat ontstaat er vanaf de gemeentegrens van Borne tot de gemeentegrens van Enschede, een aaneengesloten F35 tracé.

 

Daarnaast heeft de gemeente nog een aantal ambities voor de Bankastraat, waaronder de maximale snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km/uur, de vervanging van het riool en de realisatie van parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn er ambities met betrekking tot klimaatbestendige maatregelen en is er in verband met een Provinciale subsidie een beperkte tijd om onze werkvoorbereiding uit te voeren. In opdracht van de gemeente Hengelo hebben wij de werkvoorbereiding voor dit project uitgevoerd.

Uitwerking sticky-icon

Bij het uitvoeren van de ingenieursdiensten hebben wij het Voorlopig Schetsontwerp (VO) uitgewerkt naar Definitief Ontwerp (DO). In de ontwerpen kwamen de volgende onderdelen terug:

 • Weginrichting is aangepast van 50 km/uur naar 30 km/uur, onder andere door de rijbaan te versmallen en het aanpassen van de parkeervoorzieningen;
 • Aanpassen inrichting van de aansluitende wegen;
 • Ontwerp van de vrij liggende F35;
 • Aanpassing van een gemengd- naar gescheiden rioolstelsel en relining van diep gelegen hoofdriolering;
 • Vervanging van duikers en openbare verlichting;
 • Vergroening van de openbare ruimte, met onder andere ondergrondse boomgroeiplaatsen;
 • Afstemming NUTS in verband met vervanging, aanleggen en verleggen kabels en leidingen.

 

Onder onze werkzaamheden viel de volledige uitvoering van ingenieursdiensten:

 • Inventarisatie en opstellen programma van eisen;
 • Vertalen VO naar DO inclusief rioolplan;
 • Opstellen RAW-bestek, besteksbijlagen, V&G plan, grondbalans, besteksraming (incl. uitsplitsing i.v.m. subsidie);
 • Assisteren bij aanbesteding, opstellen Nota van Inlichtingen en gunningsadvies;
 • Aanpassen en uitbreiden van NUTS-tracés ten behoeve van vervanging, aanleggen en verleggen kabels en leidingen.
logo
Vorige
Volgende

Resultaat sticky-icon

De ambities die de gemeente Hengelo had voor de F35 Bankastraat zijn door onze werkvoorbereiders uitgewerkt naar een integraal ontwerp en bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Ondanks de ambitieuze tijdsplanning hebben wij de aanbestedingsdocumenten binnen de planning en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd. De openbare aanbesteding is afgerond en de werkzaamheden voor de civiele aannemer zijn in september 2023 gestart. De NUTS-werkzaamheden starten in week 2 van 2024.

logo

Veiligheidomhoog

logo

Samenwerkingpartners

logo

Groenewijk

Mooi om te zien dat we ondanks de tijdsdruk dit resultaat hebben neergezet!

Arjan de Vries, werkvoorbereider bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Sander!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over deze case?

We praten je graag bij over de technische inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action