Tags

Duurzaamheid Projectmanagement Gemeente Steenwijkerland Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van gemeente Steenwijkerland. In het coalitieakkoord zijn op het gebied van o.a. opwek-hernieuwde energie, verduurzaming vastgoed, duurzame mobiliteit en circulaire economie heldere ambities opgenomen.

Deze ambities hebben we vertaald naar een concreet programma Duurzaamheid. We hebben dit programma opgesteld, organisatorisch ingebed en geven daarnaast sturing aan het programmateam om de ambities vorm te geven.

 


Doelstelling sticky-icon

Zoals genoemd staat het thema duurzaamheid hoog op de agenda van Gemeente Steenwijkerland. Dat bewijst de zogenoemde ambitiekaart van Steenwijkerland, hier te bekijken. Kort samengevat streeft de gemeente naar gasloze wijken, woningen vrij van asbest, isolatie van woningen, halvering restaanval en duurzaam elektrisch vervoer – ook wel schone mobiliteit. Om deze ambities te kunnen realiseren, hebben we in de rol van projectleider in samenwerking de plannen gemaakt en (laten) uitvoeren.

Plan sticky-icon

De opgave heeft betrekking op de integrale aanpak voor de energietransitie en duurzaamheid. Het gaat bij opwekking van hernieuwde energie (zon, wind, biomassa e.d.) over het opstellen van beleid. Maar we begeleiden en geven ook vorm aan initiatieven en collectieven in de samenleving. Wel toetsen we nauwkeurig of dit past binnen de totale opgave en de bestaande kwaliteiten van het gebied. Om dit te realiseren, werken we nauw samen met RO-deskundigen, vergunningverleners en andere specialisten in zowel interne organisatie als met andere partners zoals netwerkbedrijven.

Uitwerking sticky-icon

We zijn gestart met het opstellen van een doel-inspanning-netwerk. Hierin zetten we de verschillende doelen uit tegen concrete inspanningen met heldere sturingsindicatoren. Dit programma toont de inspanningen in de komende bestuursperiode tot 2022. Vanuit een grootschalig participatieproces heeft de samenleving meegedacht over de wijze waarop de gemeente energieneutraal kon worden. Zo werd het plan getoetst en aangevuld, en ontstond er draagvlak op het geheel. Dat is voor de realisatie van de doelen van groot belang.

 

Inspanningen die in het programma zijn opgenomen zijn onder andere:

  1. Het opstellen van beleidskaders voor o.a. zon op grond en windenergie;
  2. Het vertegenwoordigen van de gemeente in de Regionale Energie Strategie (RES);
  3. Verduurzamen eigen vastgoed;
  4. Warmtetransitie plannen;
  5. Zero emissie vervoer;
  6. Waterstoftankpunten en vervoer;
  7. Een gemeentelijk zonnepark;
  8. En projecten van derden als mede een aanpak om ‘derden’ (lees inwoners, coöperaties, bedrijven en investeerders) te stimuleren en begeleiden in een aanpak voor verduurzaming.
logo
logo
Vorige
Volgende

Resultaat sticky-icon

We hebben samen met het programmateam gezorgd voor het verder ontwikkelen van een energieloket waarbij inwoners gebruik kunnen maken van enkele faciliteiten t.b.v. verduurzaming. Het initiëren en begeleiden van energiecollectieven in de vorm van gebiedscoöperaties, het geven van informatie over het onderwerp d.m.v. educatie op scholen en het frequent publiceren van een nieuwsbrief.

Op strategisch vlak zijn we in de rol van projectleider de verbinder tussen het bestuur, het ambtelijk programmateam en de samenleving. Hiervoor zitten we direct aan tafel bij de betrokken wethouder, bestuurders van overkoepelende organisaties in de gemeente alsmede overige initiatiefnemers. We zijn hiermee de aanjager en vertegenwoordiger van het realiseren van de gemeentelijke ambities.

logo

Verduurzaminggemeente

logo

Realiseren vanambities

logo

Stakeholdermanagement

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Harald. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action