Tags

Openbare ruimte Duurzaamheid Energietransitie Kabels en leidingen Optimalisatie procesaanpak Verduurzamen Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

In de Nederlandse ondergrond ligt 1,8 miljoen kilometer aan kabels, leidingen en andere ondergrondse infrastructuur. Veelal ligt dit in openbare gronden. In de energietransitie ontstaat een andere vraag, meer elektrificatie, dus meer en andere kabels en leidingen. Daarmee neemt de druk op de openbare ruimte zowel bovengronds als ondergronds steeds verder toe.

 

De opdracht van de lokale overheid is faciliteren onder voorwaarden. Zoals het afstemmen over de juiste ligging en het minimaliseren van overlast bij de aanleg. Dit om het maatschappelijk doel, het tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en met borging van de continuïteit organiseren van primaire energievoorzieningen, te ondersteunen. Dit vereist grip (sturing, regie en coördinatie) op werken en een goede samenwerking met netbeheerders, grondroerders en andere partijen. De gemeente heeft hierbij ook de taak vergunningen af te geven voor deze werken en toe te zien op het uitvoeren conform de verleende vergunning. Dit doet de gemeente onder andere door toezicht te houden op deze werken.


Doelstelling sticky-icon

Gemeente Enschede heeft bind gevraagd het optimale proces voor kabels en leidingen uit te werken en dit samen met de collega’s van de gemeente te implementeren. De doelstelling is: zelf aan zet in de eigen ondergrond.

Uitwerking sticky-icon

Wij gaan altijd voor een resultaatgerichte aanpak. In dit geval betekende dit het analyseren van huidige proces en het schetsen van het optimale proces voor vergunningverlening kabels en leidingen. Hierbij was van belang dat dit ook past bij de organisatiestructuur van de gemeente Enschede. Een belangrijke randvoorwaarde was om maximaal gebruik te maken van bestaande applicaties en het proces zoveel mogelijk te digitaliseren. Van vergunningverlening tot en met toezicht en (financiële) afwikkeling. Het proces en de bijbehorende werkzaamheden zijn daarnaast vertaald naar de benodigde functieprofielen (HR21).

 

Vervolgens hebben wij een kwantitatieve analyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe de werkdruk over de stad verdeeld is. Hiermee hebben wij de indeling van werkgebieden geadviseerd, zodat een passende verdeling en continuïteit in werkzaamheden ontstaat.

Resultaat sticky-icon

Het nieuwe proces is in samenwerking met stakeholders/ gebruikers tot stand gekomen. We hebben alle benodigde documenten opgesteld om met het optimale proces te gaan werken. Dit zijn o.a. een procesplaat en -beschrijving, toetskaders en sjablonen voor een voorschouw en oplevering van het werk. Het nieuwe proces hebben wij tenslotte in meerdere presentaties uitgelegd aan alle betrokken stakeholders in het proces zoals wijkbeheerder, toezichthouders en vergunningverleners.

 

Momenteel ondersteunen wij de gemeente bij de verdere praktische implementatie van het proces in de organisatie. Ook ondersteunt een collega in de rol van toezichthouder om tijdelijk extra capaciteit op dit proces te faciliteren. Hierbij worden de adviezen uit de adviesrapportage opgepakt, zoals optimalisatie en gebruik software (MOOR) voor extra efficiëntie.

 

Om op projectmatige wijze aan de slag te gaan met betrokken medewerkers bij de gemeente en externe leveranciers is een mooie uitdaging. Samen aan de slag om een goed resultaat neer te zetten. Dat is samen met de gemeente Enschede zeker gelukt. De volgende stap, begeleiding in de verdere implementatie, is een mooie waardering voor het resultaat. Samen met de softwareleverancier Roxit (MOOR) zien we kansen om ook andere overheden te ondersteunen met de ervaringen die we in dit project hebben opgedaan.

logo

Het bieden van eentotaaloplossing

logo

Optimalisatie van processen

logo

Samenwerkenmet alle stakeholders

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action