Tags

Duurzaamheid Beleidsplan Energietransitie Gebiedsprocessen Omgevingsmanagement Participatie Warmtetransitie Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

Gemeente Hellendoorn is zuinig op waar we er maar een van hebben: de aarde. Duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda. Naast deze stevige ambitie, wil de gemeente samen met andere Twentse gemeenten, de Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen inzetten om via RES Twente een belangrijke stap te zetten op weg naar de noodzakelijke energie- en warmtetransitie in Nederland.

Dit proces moet aangestuurd en gerealiseerd worden. Dit doen we door vanuit strategisch omgevingsmanagement invulling te geven aan de gebiedsprocessen. Dit zowel ambtelijk als bestuurlijk te borgen in beleidsdocumenten en vastgestelde aanpak. Onze adviseur vervult een regisseur rol, en is de spin-in-het-web binnen dit proces.


Doelstelling sticky-icon

In de Regionale Energie Strategie staat beschreven wat de bijdrage van Twente is en die bijdrage is ook uitgesplitst per gemeente. Twente brengt een bod uit van 1,5 Terrawattuur en neemt dus zijn verantwoordelijkheid om die 35 Terrawattuur waar te maken. Uit de concept RES Twente wordt ook duidelijk welke opgave de gemeente Hellendoorn zich heeft gesteld. Die beoogde bijdrage van de gemeente Hellendoorn is 107 GWh.

Plan sticky-icon

De gemeente en de samenleving van Hellendoorn is ervan doordrongen dat ze zelf de regie willen houden in de energie- en warmtetransitie, en wil deze zoveel mogelijk van onderaf vormgeven. Daarbij nemen ze als samenleving hun verantwoordelijkheid, maar streven ze er ook nadrukkelijk naar om lokaal maatwerk tot stand brengen.

Dit geven zij vorm door middel van gebiedsprocessen. Deze processen dienen ingericht, opgestart en begeleid te worden. Onze adviseur is de ambtelijk trekker van deze gebiedsprocessen. Hij geeft de aanpak vorm, stelt beleidskaders op, en brengt de samenleving in beweging om mee te praten. Kortom: hij vormt de verbindende factor tussen beleid, bestuur en samenleving.

Uitwerking sticky-icon

Om de plannen te realiseren, is er een aanpak en opgave in beleidsdocumenten opgesteld, die zijn vastgesteld door bestuur en politiek.  Deze opgave is zowel op lokaal niveau geborgd als (ambtelijk) vertegenwoordigd en opgenomen in de regio binnen de Regionale Energie Strategie, RES Twente.

Een belangrijk aspect hierbij is het voeren van gesprekken met de samenleving: inwoners, bedrijven, industrie en maatschappelijke organisaties. Daarnaast hebben we gefaciliteerd in techniek en communicatie, ten aanzien van het uitdragen van de Hellendoornse aanpak, en het kunnen uitlopen van de gebiedsprocessen.

Resultaat sticky-icon

Onze adviseur faciliteert de realisatie van gebiedsprocessen zodat de lokale opgave (107 GWh duurzaam opgewekte energie in 2030) nader ingevuld wordt. Hierbij krijgt de samenleving de regie, zodat er ook maatschappelijk draagvlak ontstaat.

We steken de gebiedsprocessen in op een hedendaagse wijze. Waarbij we, naast onze gezamenlijke opgave, met minder vooraf opgestelde vaste patronen en kaders aan de slag gaan.

We streven naar een open dialoog, waarbij gezocht wordt naar de wederzijdse aanwinsten voor de invulling van onze opgave. We geven de gebiedsontwikkelaars (samenleving) binnen het proces de kans en beschikbare ruimte om met een aanpak en invulling te komen van de opgave.

logo

Realisatie vangebiedsprocessen

logo

Samenwerkingmet stakeholders

logo

Opstellen vanbeleidsplan

Door deze opgave samen met inwoners op te pakken, heb ik een belangrijke en gedragen bijdrage kunnen leveren aan het invullen van de energieopgave.

Willem Wijnen, adviseur en teammanager bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Sander!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over deze case?

We praten je graag bij over de technische inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action