Tags

Gebiedsontwikkeling Bouwkunde Energietransitie Participatie Vastgoed Verduurzamen Provincie Flevoland

Opdrachtgever

Introductie

In een tijd waarin gemeenten worden geconfronteerd met een groeiende vraag naar efficiëntie, duurzaamheid en effectief ruimtegebruik, zijn strategische vastgoedplannen steeds belangrijker. Deze plannen vormen een leidraad voor het beheer en de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed van een gemeente. Ze bieden niet alleen inzicht in de staat van onderhoud en duurzaamheid van panden, maar stellen ook beleidsmakers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over behoud, verkoop, herontwikkeling en verduurzaming van vastgoed.

 

Gemeente Dronten zocht invulling voor de functie van beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed om de vastgoedplannen uit te voeren. Deze functie hebben wij ingevuld.

 


Doelstelling sticky-icon

De doelstelling was om vanaf het initiatief tot aan de realisatie, effectieve uitvoering te geven aan het strategische vastgoedplan en het integrale huisvestingsplan (IHP) onderwijs. Dit omvat het aanpakken van diverse taken op het gebied van (vervangende) nieuwbouw, renovatie en verduurzaming, zoals geïdentificeerd in het strategische vastgoedplan waar het IHP integraal onderdeel van is. Als beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed gaven wij uitvoering aan deze werkzaamheden.

Uitwerking sticky-icon

Onze werkzaamheden waren gericht op de uitvoering van het strategisch vastgoedplan. Een belangrijk onderdeel was het begeleiden van een participatietraject voor een nieuw KindCentrum in Dronten. Daarnaast vonden er overleggen plaats met schoolbesturen van het basisonderwijs en kinderopvang voor een locatieonderzoek in Swifterbant voor het nieuwe KindCentrum.

 

We voerden gesprekken met besturen van voortgezet onderwijs gericht op de vervangende nieuwbouw voor de voortgezet onderwijslocaties. Ook adviseerden we ten aanzien van het programma van eisen voor de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex, inclusief kantine en tribune.

 

Tot slot adviseerden wij rondom verduurzaming van eigen maatschappelijk vastgoed en ondersteunden wij bij de dagelijkse vraagstukken betreffende maatschappelijk vastgoed.

 

Resultaat sticky-icon

Onder regie van bind is een beleidslijn ontwikkeld met betrekking tot vastgoed dat wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden zoals scholen, bibliotheek, zorginstellingen en gemeenschapsvoorzieningen. Hierbinnen is gekeken naar het beheer, de optimalisatie én de verduurzaming van bestaand vastgoed. Ook is de ontwikkeling van nieuw te bouwen vastgoed meegenomen in de opgestelde beleidslijn. Momenteel wordt de uitvoering van maatregelen én acties geïmplementeerd binnen de organisatie.

 

Mijn steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving, daar krijg ik energie van!

Willem Wijnen, adviseur en teammanager bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action