Tags

Gebiedsontwikkeling Bouwkunde Energietransitie Participatie Vastgoed Verduurzamen Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

In een tijd waarin gemeenten worden geconfronteerd met een groeiende vraag naar efficiëntie, duurzaamheid en effectief ruimtegebruik, zijn strategisch vastgoedplannen steeds belangrijker. Deze plannen vormen een leidraad voor het beheer en de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed van gemeenten. Ze bieden niet alleen inzicht in de staat van onderhoud en duurzaamheid van panden, maar stellen ook beleidsmakers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over behoud, verkoop, herontwikkeling en verduurzaming van vastgoed.

 

Voor de gemeente Wierden zijn wij aan de slag gegaan met een strategisch vastgoedplan en diverse andere opdrachten op het gebied van vastgoed.


Doelstelling sticky-icon

Voor de gemeente Wierden hebben we van april 2023 tot april 2024 verschillende opdrachten uitgevoerd op het gebied van vastgoed. De basisopdracht bestond uit het opstellen van een strategisch vastgoedplan voor het in eigendom zijnde maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Wierden. Een aanvullende opdracht hierop was het integraal uitvoeren van een locatieonderzoek voor het mogelijk verplaatsen van de gemeentewerf in Wierden. Als laatste hebben we de gemeente ondersteund tijdens reguliere vraagstukken rondom beheer, onderhoud en projecten.

Uitwerking sticky-icon

Voor het strategisch vastgoedplan hebben we allereerst een overzicht van alle vastgoed, locaties, e.d. gemaakt. Vervolgens hebben we de verschillende vraagstukken rondom dit vastgoed in beeld gebracht. Denk hierbij aan de staat van onderhoud, de duurzaamheid van een pand of eventuele toekomstige herontwikkelingen. Dit alles hebben we overzichtelijk op verschillende kaarten in beeld gebracht. In ons rapport hebben we per locatie aanbevelingen gedaan voor de omgang met het vastgoed. Deze aanbevelingen betreffen het behoud, de verkoop en de herontwikkeling, evenals het beheer, onderhoud en de verduurzaming ervan.

 

Ten aanzien van het locatieonderzoek voor het eventueel verplaatsen van de gemeentewerf hebben we allereerst alle beschikbare informatie geanalyseerd. Vervolgens hebben we deze informatie overzichtelijk op verschillende kaarten verwerkt. Integraal is met collega’s vanuit verschillende vakdisciplines een aantal sessies gepland om het vraagstuk en de verschillende uitkomsten te bespreken. De uitkomsten hiervan zijn in de rapportage opgenomen.

Resultaat sticky-icon

Onze werkzaamheden op het gebied van het strategisch vastgoedplan hebben geleid tot één rapportage met een collegevoorstel om voor de komende jaren krediet beschikbaar te stellen. De rapportage geeft een totaaloverzicht van de actuele situatie van het maatschappelijk vastgoed in Wierden. Daarnaast geeft het richting en advies hoe met het in eigendom zijnde vastgoed om te gaan in de toekomst.

 

Voor het locatieonderzoek van de gemeentewerf is een adviesrapport tot stand gekomen. Hierin komen de volgende onderdelen terug: omvang van de toekomstige locatie, ligging, thema’s water & bodem, verkeer & bereikbaarheid (bedrijfsvoering) en landschappelijke inpassing. Uiteindelijk wordt geadviseerd één voorkeurslocatie voor te leggen aan het college van de gemeente Wierden. Tevens is het advies om in een volgende fase een aantal scenario’s op deze voorkeurslocatie uit te werken. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een voorbereidingskrediet voor de toekomstige verplaatsing van de gemeentewerf.

 

Advies locatieonderzoek gemeentewerf:

  • Het college neemt het advies uit het locatieonderzoek aangaande de voorkeurslocatie over;
  • Het college geeft opdracht om de (financiële) consequenties voor het verplaatsen van de gemeentewerf naar de voorkeurslocatie nader uit te werken;
  • Voor het nader uitwerken van de (financiële) consequenties stelt het college € 75.000 onderzoekskosten beschikbaar.

 

Mijn steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving, daar krijg ik energie van!

Willem Wijnen, adviseur en teammanager bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action