Tags

Gebiedsontwikkeling Energietransitie Gebiedsprocessen Onafhankelijk advies Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

Veel gemeenten willen hun bedrijventerreinen verduurzamen. Dit is veelal in de breedste zin van het woord: het gaat niet enkel om elektriciteit of warmte, maar ook om sociaal, fysieke en economische verduurzaming. Zo worden bedrijven toekomstbestendig gemaakt en blijven het aantrekkelijke locaties voor ondernemers. De gemeente Enschede heeft in 2021 een gebiedsagenda voor de Marssteden laten opstellen. Door de vele ontwikkelingen in de wereld, was deze gebiedsagenda toe aan een herijking, evenals een verdiepingsslag.

 

Door de kennis en ervaring van bind en de aanwezigheid op bedrijventerrein Marssteden, mocht bind de gebiedsagenda actualiseren en uitwerken. Daarnaast heeft bind ook gewerkt aan de ‘zon op bedrijfsdaken’ projecten en het haalbaarheidsonderzoek naar de Smart Energy Hub. De actualisatie zal vorm krijgen in de vorm van een Bedrijven Uitvoeringsplan. Naast de actualisatie zal bind ook een jaarlang regie voeren op de uitvoering, met als doel dat de actiepunten ook daadwerkelijk worden opgepakt en uitgevoerd.


Doelstelling sticky-icon

In opdracht van de gemeente Enschede hebben wij de vorige gebiedsagenda herzien en geactualiseerd. Zo zijn er niet alleen aandachtspunten benoemd, maar zijn er ook acties gedefinieerd waarbij duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Het gaat hier om verschillende onderwerpen zoals duurzaamheid, veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte. Na het opleveren van het Bedrijven Uitvoeringsplan (BUP) voeren wij een jaar lang de regie. Zo wordt gekeken welke acties prioriteit hebben en welke partijen nodig zijn om tot uitvoering te komen.

Uitwerking sticky-icon

De BUP is geactualiseerd aan de hand van de bestaande gebiedsagenda en gesprekken met alle betrokken afdelingen van de gemeente, een aantal ondernemers en de ondernemersvereniging Marssteden. Hierin is een uitvoeringsprogramma opgenomen gericht op de korte en lange termijn. Hierin staan alle wensen en behoeften vanuit de verschillende partijen en hoe hoog de urgentie en haalbaarheid is. Ook zijn per wens acties geformuleerd die gekoppeld zijn aan afdelingen van de gemeente, ondernemers en/of de ondernemersvereniging. Al deze partijen zijn meegenomen in de gesprekken om de BUP op te stellen, waardoor er een gevoel van eigenaarschap heerst. Tevens is het voor ons duidelijk welke medewerkers van de gemeente Enschede betrokken moeten zijn, waardoor zij ook individueel benaderd kunnen worden voor de uitvoering.

Resultaat sticky-icon

Er zijn goede gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen en iedereen was bereidwillig om mee te denken en mee te werken aan de BUP. De BUP is naar tevredenheid opgeleverd bij de gemeente Enschede. In de BUP zijn alle punten, die zijn benoemd in de gesprekken, gerangschikt aan de hand van de urgentie en de haalbaarheid. Er wordt nu een jaar lang regie gevoerd om de juiste mensen bij elkaar om tafel te krijgen en over te gaan tot realisatie van de ideeën.

logo
Vorige
Volgende

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action