Tags

Duurzaamheid Energietransitie Verduurzamen bedrijventerreinen Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

De elektriciteitsnetten zitten op steeds meer plekken vol, waardoor er, voor grootverbruikers, geen capaciteit meer is om nieuwe aansluitingen in gebruik te nemen. Bestaande bedrijven kunnen hierdoor niet uitbreiden of verduurzamen en nieuwe bedrijven kunnen geen (grootverbruikers-)aansluiting krijgen op het net. Ook in Oost- en Noord-Nederland speelt dit probleem op steeds meer plekken een grote rol. Een mogelijke oplossing voor netcongestie zijn Smart Energy Hubs (SEH), een relatief nieuw begrip. Hierin ligt een sterke focus op de uitvoering van de energietransitie. Met maatregelen die werken en praktische problemen kunnen oplossen.

 

Smart Energy Hubs maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie, gelijktijdigheid, flexibiliteit en zorgen voor slimme regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Door lokale samenwerking wordt de opwekking direct verbonden met het gebruik. Deze lokale uitwisseling, zowel administratief als fysiek,  voorkomt overbelasting van het elektriciteitsnet. Daarnaast legt een decentrale oplossing de basis voor een duurzame energievoorziening voor bedrijven, vervoer en de gebouwde omgeving – zonder dat daarvoor extra netaansluitingen of verzwaringen van het net nodig zijn. De ideale locatie voor een Smart Energy hub is daar waar grootschalige energievraag en -aanbod samen komen, zoals een bedrijventerrein of een cluster van bedrijven(terreinen).


Doelstelling sticky-icon

Voor de gemeenten Enschede en Wierden, en de ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen in Oost Gelre en Groningen werken wij aan een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van Smart Energy Hubs. Het einddoel is de realisatie van slimme maatregelen die de praktische problemen oplossen. Hierdoor stagneert economische groei en verduurzaming niet of minder. Waardoor bedrijven en bedrijventerreinen de focus weer kunnen leggen op de sociaaleconomische kant van ondernemen.

Uitwerking sticky-icon

We pakken dit aan door een analyse te maken van de grotere verbruikers en/of opwekkers op het terrein, zowel in de huidige situatie als nabije toekomst. Vervolgens maken wij een selectie van potentieel geschikte deelnemers voor de Smart Energy Hub en gaan wij met hen in gesprek. We halen hun verbruiksdata en toekomstplannen op. Deze leggen we vervolgens over elkaar heen om te zien op welke tijden piekmomenten in het energieverbruik te zien zijn en welke toename in energieverbruik we kunnen verwachten door bijvoorbeeld extra machines en laadpunten voor auto’s of vrachtwagens. Wanneer we weten welke bedrijven definitief mee willen doen aan de Smart Energy Hub, kijken we op welke manier we de uitwisseling van gecontracteerd transportvermogen onder bedrijven gaan regelen en overleggen we met de netbeheerder over de implementatie hiervan. Tot slot volgt het plaatsen van meetapparatuur en stuurapparatuur en het daadwerkelijk uitwisselen van transportvermogen en mogelijk ook opgewekte duurzame energie via een nog in te richten marktplaats. Een eventuele laatste stap is het toevoegen van tijdelijke opslag in de vorm van bijvoorbeeld een accu aan het gehele systeem.

 

We maken gebruik van openbare gegevens voor de eerste analyse van de bedrijven op de terreinen. Met de geselecteerde bedrijven gaan we op locatie in gesprek. Dit is belangrijk omdat elk bedrijf elektriciteit op andere momenten verbruikt. Zo zijn er bedrijven met grote koelingen of machines die altijd aanstaan, bakkerijen die vooral ’s nachts stroom verbruiken en bedrijven waar alleen overdag apparatuur aanstaat. Ook hebben sommige bedrijven zonnepanelen op het dak liggen, terwijl een ander bedrijf een dak heeft wat ongeschikt is voor zonnepanelen. Door al deze aspecten naast elkaar te leggen, maken we een nieuwe balans op de bedrijventerreinen. Zo kan energieverbruik en -opwekking worden aangepast op eenieders verbruik en wordt niemand geremd in het elektrificeren of het uitbreiden van de bedrijfsprocessen.

Resultaat sticky-icon

Het resultaat hiervan is enerzijds commitment en betrokkenheid om als bedrijven de samenwerking aan te gaan. Anderzijds is dit het inzicht in datagegevens over de mogelijke (deel)projecten en kansen.

 

Uit de bedrijfsgesprekken die al gevoerd zijn, komt naar voren dat een grote meerderheid van de bedrijven enthousiast is over deelname aan een Smart Energy Hub. Dit geldt niet alleen voor bedrijven die meer leveringsvermogen nodig hebben, maar ook voor bedrijven die zelf weinig verbruiken, maar wel veel opwekken middels zonne-energie. De bedrijven zien de noodzaak om elkaar te helpen om zo vitale bedrijventerreinen in de regio te behouden.

 

In deze fase wordt nog geen technische tooling toegepast, dit gebeurt pas in de uitrolfase. In samenwerking met een technische partner die gespecialiseerd is in meten/sturen en het inzichtelijk maken hiervan.

 

Afhankelijk van subsidieregelingen is de vervolgstap het uitrollen van (deel)projecten. Hieronder vallen bijvoorbeeld het toepassen van een directe lijn, een gezamenlijk contract met de netbeheerder, het onderling kopen/verkopen van duurzaam opgewekte energie en het realtime meten en sturen van flexibel verbruik.

 

logo
logo
Vorige
Volgende

Wekelijks kom ik over de vloer bij kleine en grote ondernemers binnen uiteenlopende branches. Ik zet mijn kennis en expertise in om hen te helpen met diverse vraagstukken binnen de energietransitie. Zo draag ik mijn steentje bij aan de verduurzaming van Nederland, samen met een enthousiaste club collega’s!

Jeroen Mol, bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!