Tags

Duurzaamheid Beleidsplan Energietransitie Participatie Verduurzamen Gemeente Wierden

Opdrachtgever

Introductie

In het Klimaatakkoord is besloten dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal elektrische voertuigen sterk is toegenomen de afgelopen jaren. Dit neemt in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen maar sneller toe. Die elektrische voertuigen kunnen alleen rijden als de laadinfrastructuur op orde is. Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld, een bijlage van het nationale Klimaatakkoord.

Een van de afspraken is dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie. Voor gemeenten geeft de op te stellen integrale laadvisie de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen. Deze visie dient daarmee als basis om de plannen rondom de uitvoering en uitrol van laadinfrastructuur mee op te kunnen stellen.

 


Doelstelling sticky-icon

Gemeente Wierden wil graag een laadvisie en beleid hebben om aanvragen voor elektrische laadpalen aan te kunnen toetsen, omdat naar verwachting het aantal elektrische auto’s/voertuigen de komende jaren flink gaat toenemen. De gemeente heeft aan bind gevraagd om deze visie en dit beleid te ontwikkelen, maar ook een belangrijke rol in participatie en communicatie op zich te nemen. Dit naast de ondersteuning die vanuit de provincie wordt aangeboden aan de gemeentes.

 

De doelstelling van het project was om een gedragen laadbeleid voor de gemeente Wierden op te stellen. Hierin spelen verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie een rol, maar ook de wensen van inwoners en ondernemers binnen de gemeente zijn van belang.

Uitwerking sticky-icon

In samenwerking met de betrokken duurzaamheidsambtenaar en in samenspraak met bijvoorbeeld de verkeerskundige, communicatiemedewerkers, wijkbeheerders en verantwoordelijke gemeentelijke collega’s in de openbare ruimte, is het integrale laadbeleid voor gemeente Wierden opgesteld en vastgesteld via het college en de gemeenteraad. Ook het participatieproces is hierbij opgezet.

 

Aanvullend liep een proces vanuit het provinciale samenwerkingsverband GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak Laadinfrastructuur) waar de uitrol van de plaatsing van openbare laadpalen werd voorbereid. Hier kwamen ook veel taken voor de gemeente bij kijken, welke door bind werden opgepakt, uitgezet of gecoördineerd. Bijvoorbeeld het aanwijzen van voorkeurslocaties vanuit de gemeente, het faciliteren van inspraakrondes door inwoners en het verwerken van deze resultaten. Ook de afstemming met het provinciale team werd door bind opgepakt.

 

Later in het proces heeft bind ook een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van de uitrol van de plaatsing van openbare laadpalen.

logo
logo
Vorige
Volgende

Resultaat sticky-icon

Als resultaat is een gedragen, integrale laadvisie met bijbehorend plaatsingsbeleid unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om de locaties van de eerste openbare laadpalen vast te stellen met inspraak vanuit inwoners en bedrijven. De opdrachtgever werd ontzorgd en geholpen bij het opzetten van haar laadbeleid en was zo klaar voor de plaatsing van de openbare laadpalen.

 

Samenvattend had bind een spin-in-het-web rol, waarin wij het proces coördineerden en uiteindelijk succesvol hebben afgerond.

logo

Het bieden van eentotaaloplossing

logo

Realiseren vanuitvoeringsplan

logo

Emissieloos in 2030

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action