Tags

Gebiedsontwikkeling Herontwikkeling havengebied Gemeente Terschelling Provincie Friesland

Opdrachtgever

Introductie

Het havengebied van West-Terschelling heeft een steeds hogere gebruiksdruk. Het gebied fungeert zowel voor woon-, transfer-, werk- als recreatiegebied. Bovendien heeft het havengebied ook een prominente verkeerskundige functie, want de Willem Barentszkade is dé verkeersader dat het havengebied met de rest van het eiland verbindt.

 

Bij het toenemen van het aantal gebruikersgroepen in de haven, zijn er in de afgelopen decennia verschillende ruimtelijke en logistieke aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen waren constant een direct antwoord op een functionele gebruikersvraag, waarbij er onvoldoende is geanticipeerd op een samenhangend toekomstbeeld. Tijd voor een passend totaalplan!

 


Doelstelling sticky-icon

Door de verschillende gebruikersgroepen, en een lappendeken aan civieltechnische oplossingen, ontstond er een zekere mate van ‘verrommeling’. Het veerhaven terrein vormt hiervan het meest duidelijke voorbeeld. Wijzigingen van de vloot van Rederij Doeksen, de komst en het vertrek van de EVT als “toeristenrederij” en veranderende inzichten in de havenlogistiek leiden tot een rommelig totaalbeeld.

Het doel is dan ook: een totaaloplossing vinden voor alle gebruikersgroepen van de haven, waarbij de meest gunstige oplossing voor omgeving en techniek wordt gebruikt.

Plan sticky-icon

Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, heeft de gemeente Terschelling – samen met Bügel Hajema Adviseurs en Frans Beune Landschap en Stedenbouw – een masterplan voor het havengebied opgesteld. Dit plan behelst een samenhangende totaalvisie op de ruimtelijke en logistieke kwaliteitsverbetering van het havengebied van West-Terschelling.

 

Dit plan is in nauw overleg met alle betrokken partijen tot stand gekomen en kent daardoor een zeer breed draagvlak. Het masterplan is in april 2018 als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld. Een masterplan is nog geen uitvoeringsplan: hier komen wij als bind om de hoek kijken.

Uitwerking sticky-icon

Zoals genoemd is een masterplan is nog geen concreet uitvoeringsplan. Samen met de gemeente Terschelling is er een werkgroep gevormd met verschillende disciplines. We hebben met onze uitgebreide kennis op het gebied van budgetramingen, techniek (zowel droog als nautisch) ondersteuning geboden voor de havenexploitatie. Het toetsen of we een sluitende businesscase hadden, hoorde hier uiteraard bij. Hierbij wordt integraal gekeken binnen de kaders van het uitvoeringsprogramma.

logo
logo
logo
Vorige
Volgende

Resultaat sticky-icon

Na het vaststellen van het masterplan, hebben we een concrete oplossing kunnen bieden in de vorm van een uitvoeringsplan. Hierbij hebben we duidelijk gekeken naar alle belangen, omgeving en de technische oplossingen. Het financieren (realisatie) van het plan hoort hierbij: we helpen de Gemeente Terschelling met de zoektocht naar subsidies.

Maar we kijken verder: het vraagstuk is voor een deels buitendijks. Hoe ga je om met de zeespiegelstijging voor de komende 100 jaar? Ook hierover denken we proactief in mee, en kijken hoe we de beste engineering kunnen neerzetten voor dit uitdagende project.

logo

Het bieden van eentotaaloplossing

logo

Realiseren vanuitvoeringsplan

logo

Regelen vansubsidies

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Luit. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action